SUF-bolag – växer snabbt i popularitet

suf bolagAtt starta eget är en dröm för många och för dem som vill starta ett aktiebolag men inte har det aktiekapital som krävs för att starta ett svenskt så finns bolagsformen SUF-bolag. Just i Norden så har SUF-bolag blivit allt mer populärt och det snabbt. Trots att ett SUF-bolag är ett aktiebolag i till exempel England så krävs det inte att det ska ske någon verksamhet där. En filial startas under det engelska aktiebolaget fast i Sverige, och på så sätt kommer ditt SUF-bolag fungera på samma sätt som ett svenskt aktiebolag. Det är inte svårt att förstå varför SUF-bolag har blivit populära så snabbt. SUF-bolag öppnar upp möjligheter för fler personer att starta egna aktiebolag och driva en egen verksamhet. Då de inte behöver ett aktiekapital och inte står som personligt ansvariga om något går fel finns det en stor personlig säkerhet i att starta ett SUF-bolag. Bara mellan 2009 och 2010 startades det över 10 000 nya SUF-bolag i Sverige. För att starta ett engelskt aktiebolag behöver man inte vara mer än en person heller. Det finns inga speciella krav att leva upp till för att få starta ett SUF-bolag.