Tjäna pengar till klassen

tjäna pengar till klassenDet finns oräkneliga sätt att tjäna pengar till klassen. Det första många tänker på, är att gå ut på nätet och leta efter en produkt att sälja. Det går till så att man klickar sig fram till ett företag som har olika erbjudanden till skolklasser som vill tjäna pengar till klassen. Man kan välja företag genom att kolla vad andra skolklasser tyckt om dem. När ni valt ett företag, bestämmer ni hur mycket var och en ska sälja för att tjäna pengar till klassen.

http://www.klasspengen.se/

När eleverna ger sig ut för att sälja sina varor, är det viktigt att de känner att de gör det tillsammans inför ett kul mål. Gör klart i klassrummet att kunderna är familj, släkt, vänner och grannar.

Kanske kan någon i familjen involvera sig för att tjäna pengar till klassen, genom att sälja varor via sin arbetsplats.

Det första att tänka på när eleven möter en kund är presentationen. Först säger eleven sitt namn både förnamn och efternamn sedan berättar eleven ifrån vilken skola eleven kommer och vilken klass. Därefter förklarar eleven klart och tydligt syftet med försäljningen så att kunden vet att eleven vill tjäna pengar till klassen.