Dela upp rum med vikväggar

Allmänt om vikväggar

Vikväggar fungerar så att de är indelade i mindre block som är fästa i varandra med gångjärn så att väggen kan vikas upp vid behov och vikas ihop vid behov. På det sättet kan man välja om man vill skapa en stor yta eller om man vill dela upp den stora ytan i små mindre ytor. Vikväggar finns i olika varianter, från enklare mobila till mer rejäla som man fäster i tak och golv.

Vikdörrar

Hur man kan dela upp rum med vikväggar
Man kan dela upp ett rum med en eller flera vikväggar. Ofta används en vikvägg mitt i ett rum för att dela av det på hälften. Men det går egentligen att kombinera vikväggar hur som helst och skapa olika typer av flexibla lösningar för att dela av ett rum i mindre delar. Man kan till exempel ha en vikvägg som inte sträcker sig över hela rummet eller man kan ha flera vikväggar som tillsammans bildar en helhet. Mobila vikväggar som står på ben eller går på hjul kan flyttas på för att bli ännu mer flexibel i hur man vill dela upp sitt rum.