Virtuell verklighet

Med virtuell verklighet menas känslan av att befinna sig i en annan värld. En virtuell verklighet är en illusion av att man är i en annan, datorgjord värld. Illusionen skapas med hjälp av rörliga bilder, ljud och ibland vibrationer eller andra rörelsemoment som gör att användaren upplever att han eller hon ser, hör och rör saker och ting i sin virtuella verklighet. Bilderna visas ofta via ett par glasögon och ljuden hörs genom hörlurar. Beröringar visualiseras genom kraftåterkoppling, via redskap.

Virtuell verklighet
Under 90-talet var virtuell verklighet något som rörde sig på mångas läppar. De allra flesta var säkra på att virtuell verklighet var något som skulle komma att dominera hela Internet i framtiden. Det gjordes testversioner av en virtuell verklighet på många hemsidor och därför trodde många att Internet i framtiden skulle vara helt tredimensionellt och på så sätt skapa en hel värld istället för bara en sida.

Ett exempel är Aftonbladet, som på sin hemsida hade en bild av huset där tidningen görs. När man som besökare klickade på huset ”flög” man in i det och kunde därefter flyga vidare för att läsa artiklar. Detta höll såklart inte utan virtuell verklighet för webben dog ut.